Norrköpings Byggmästareförening

Välkommen till Norrköpings Byggmästareförening

"Välkommen till mobilversionen av vår hemsida - på detta sätt vill Byggmästareföreningen öka intresset, tillgängligheten och därigenom gynna byggandet i regionen
– Dag Gunnarsson, ordförande

Det finns inga kommande mötesdagar just nu.

Byggmästareföreningen har idag till ändamål att sammansluta företag inom Östergötland som bedriver byggverksamhet samt att stödja och främja gemensamma intressen för byggindustrins utveckling.

Läs mer om vår verksamhet

Några av våra medlemmar

Logo

Ströms Montage AB

Stad: Norrköping

Tel: 011-10 72 80

E-post: ake@stroms.se

Logo

Haga R.O.T. service i Norrköping AB

Stad: Norrköping

Tel: 011-126 152

Besök hemsida

Byggnadsfirma Owe Sjöö AB

Logo

Byggnadsfirma Owe Sjöö AB

Stad: Skärblacka

Tel: 011-591 93

E-post: byggnadsfirma.sjoo.ab@telia.com

Logo

Bygg GG i Norrköping AB

Stad: Norrköping

Tel: 011-364 680

E-post: info@bygg-gg.se

Besök hemsida

Logo

Åby Fasad AB

Stad: Norrköping

Tel: 011-149330

E-post: info@abyfasad.se

Besök hemsida

Se alla våra medlemmar

Året var 1894

D

et gamla skråväsendet, som gett stadga åt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, hade sedan länge upphört. Redan 1854 hade det ärevördiga byggmästareämbetet upplösts och överlämnat sin kassa till borgerskapets nödhjälpsfond. Byggmästarna var inte längre hantverkare utan företagare och entreprenörer, de anställda inte längre gesäller, lärpojkar eller drängar utan byggnadsarbetare.

Läs mer om vår historia

Länkar